Back to top

Ankieterzy z firmy Ekolog przeprowadzają wywiady w gospodarstwach domowych

Inne
Sylwia Kowalska

Przedstawiciele Firmy Ekolog Sp. z o.o. z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik przeprowadzają na terenie Miasta i Gminy Kórnik w każdym gospodarstwie domowym ankiety dotyczące inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Akcja trwa do 31 lipca 2021 r.

Ankieterzy pytają o:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
  • liczbę osób zamieszkujących
  • sposób zagospodarowania ścieków bytowych
  • nazwę i adres firmy świadczącej usługi wywozu nieczystości (jesli podpisana jest odpowiednia umowa)
  • źródło poboru wody
  • informacje dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Każda gmina ma obowiązek posiadania aktualnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ankieta będzie przeprowadzona w reżimie sanitarnym, z zachowaniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o życzliwe przyjęcie przedstawicieli firmy Ekolog i przekazanie wskazanych powyżej informacji.

W przypadku pytań związanych z przeprowadzaną ankietą, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 61 8170 411 wew. 698, ochrona.srodowiska@kornik.pl)