Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 czerwca 2022 r. (WB1-PP.6733.16.2022) 

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 maja 2022 r. - WB1-PP.6733.16.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - WB-PP.6720.4.2016, WB-PP.6720.5.2016

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.16.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoniec w rejonie ulic Modrakowej i Konwaliowej, gmina Kórnik – ETAP I - WB1-PP.6722.2.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P - WB-PP.6722.12.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji - WB1-PP.6733.28.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.28.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWB1-PP.6733.28.2021

Strony