Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Czmoniec - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy, na najwyższym poziomie terasowym Warty,  w odległości 14 km od Kórnika.

Powstała w XVIII wieku jako osada olęderska. Nosiła wówczas nazwę Czmońskie Olendry/Holendry (od nazwy sąsiedniej wsi Czmoń). Urzędowa nazwa niemiecka brzmiała Schönthal –„Piękna Dolina”. Obecną nazwę otrzymała po I w. św.

Pod koniec XIX wieku było we wsi 39 domów mieszkalnych, zasiedlonych przez 239 osób. Większość z nich, bo aż 233 osoby, były ewangelikami; katolików było 96. Od zakończenia drugiej wojny światowej znajduje się w obrębie gminy kórnickiej. Do dzisiejszego dnia wieś zachowała układ przestrzenny charakterystyczny dla osadnictwa olęderskiego. 

Na obszarze 1096 ha, jaki zajmuje sołectwo Czmoniec, ponad połowę stanowią użytki rolne. Skupia się tutaj około jednej trzeciej wszystkich gminnych pastwisk i łąk, zlokalizowanych przede wszystkim na dolnej terasie zalewowej Warty (2 m n.p. rzeki). Trzecią część powierzchni zajmują lasy, w tym rzadkie na terenie gminy podmokłe lasy łęgowe. Ten fragment sołectwa wraz z nadwarciańskimi łąkami,  został w 1997 roku objęty ochroną prawną jako Rogaliński Park Krajobrazowy. 

Wieś o zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi z Radzewic do Śremu, zamieszkuje 242 osób. Dominuje funkcja rolnicza (hodowla – głównie bydła i drobiu) oraz turystyczna – wypoczynek weekendowy mieszkańców aglomeracji poznańskiej, również na działkach letniskowych. W ostatnim czasie powstają tutaj nowe domy o charakterze willowym. 

W środkowej części miejscowości, po zachodniej stronie drogi, zachowały się fragmenty XIX-wiecznego ewangelickiego cmentarza wraz z kaplicą.

W wsi również siedziba Zgromadzenia Zakonnego Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża.

Na terenie sołectwa, przy drodze z Bnina do Śremu, zlokalizowany jest motel „Gościniec Marzymięta”. Oferuje on 55 całorocznych miejsc noclegowych, a w ofercie znajduje się również organizacja imprez okolicznościowych oraz konferencji (www.marzymieta.pl).   


Szlak Bobrowy

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Bobrowy Szlak” 

Ścieżka dostępna jest dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas na łonie natury i jednocześnie wzbogacić swoją wiedzę o cennych walorach przyrodniczych najbliższej okolicy.       

Powstały trzy ścieżki o różnych stopniach trudności:

• Żółty – 1 km przeznaczony dla najmłodszych i początkujących miłośników przyrody 
• Zielony – ok 2,5 km przeznaczony dla średnio wytrwałych, 
• Czerwony – 4 km dla zaawansowanych 

Ścieżka ta rozpoczyna się przy drodze biegnącej ze Świątnik do Niesłabina we wsi Czmoniec i biegnie przez kompleksy leśne, obszary łąk nadrzecznych z szypułkowymi dębami, skąd rozciąga się niepowtarzalny widok na występujące tam starorzecze Warty, oraz jej naturalne rozlewisko. Ścieżka posiada 9 tablic informacyjnych, na których umieszczone są wiadomości o najciekawszych elementach krajobrazu jakie można zaobserwować podczas jej przemierzania. 

• Dolina rzeczna 
• Ekosystemy łąkowe doliny rzecznej 
• Uprawy leśne 
• Roślinność bagienna – bagienka śródleśne 
• Starorzecze 
• Ptaki doliny rzecznej 
• Zwierzęta środowisk wodnych – Bobry 
• Ekosystem leśny : Las sosnowy 
• Ekosystem pól uprawnych   

Tablice i opisy edukacyjne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży, w czytelny, przystępny sposób obrazując i opisując wiele zjawisk, z którymi można spotkać się w czasie wycieczki do lasu. Jednak i dorośli, nie mający na co dzień kontaktu z pracą leśną na pewno znajdą tu wiele interesujących dla siebie rzeczy. Zlokalizowane na trasie ścieżki obiekty rekreacyjne stwarzają możliwość aktywnego obcowania z naturą, ucząc jednocześnie zasad korzystania z jej dobrodziejstw. Dla osób zmotoryzowanych został utworzony parking, a na końcu ścieżki przy boisku we wsi Czmoniec znajduje się miejsce biwakowe z zadaszoną drewnianą wiatą i miejscem na zorganizowanie ogniska.  

Sołectwo Czmoniec - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia p.w. św. Wojciecha
ul. Kościelna 9
62-035 Kórnik/Bnin

Tel.: 61 817 01 25

Parafia p.w. św. Wojciecha