Back to top

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2021

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Od dnia 12 lutego br. można składać w urzędzie Miasta i Gminy Kórnik dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Program związany z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywa 100% kosztów.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 30 lipca 2021 roku.

Plik do pobrania