Back to top

Projekt aneksu do planu urządzenia lasu - do wglądu w Urzędzie Miasta

Inne
Sylwia Kowalska

Projekt aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu przez 60 dni do wglądu w Urzędzie Miasta.

Projekt aneksu dotyczy lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewidencyjnym:

  • Czmoniec, w części dotyczącej pododdziałów: 06-dx i 06-fx na działce o numerze ewidencyjnym 467,
  • Kamionki, w  części dotyczącej pododdziału 01-lx na działkach o numerach ewidencyjnych: 318/12 i 318/13.

Przez 60 dni (od 11 marca br.) w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik będzie można się zapoznać z planem urządzenia lasu.